Graszaad

STAP VOOR STAP EEN NIEUW GAZON INZAAIEN

De meeste mensen kiezen ervoor om een nieuwe gazon aan te leggen in het voorjaar omdat op dat moment de groei van gras in volle vaart loopt.

Op die manier zal de zode snel dichtgroeien en ontstaat een sterk gazon. In de zomerperiode moet het gazon voldoende sterk zijn om volop te kunnen worden gebruikt. DCM biedt daarom de gebruiker alle mogelijkheden aan om snel, degelijk en gemakkelijk uw gazon opnieuw aan te leggen.

1. Begin eraan in één van de twee meest geschikte periodes van het jaar, of wel tussen half maart en begin juni, ofwel van september tot en met oktober.

2. Spit de bovenste 30 cm om, maak de kluiten goed los en verwijder storende zaken als stenen en afval. Verwijder ook de wortels van de doorlevende onkruiden als kweekgras, akkerwinde en heermoes.

3. Breng de zuurgraad (pH) van de bodem op peil door een bekalking uit te voeren met 1 tot 1,5 kg DCM Groen-Kalk® per 10 m². Dat bevordert de opname van voedingsstoffen en de ontwikkeling van een sterke grasmat.

4. Een gazon wordt slechts één keer aangelegd en moet lang meegaan. Het is dus van het grootste belang de bodem een optimale structuur te geven en het humusgehalte te verhogen. Na de aanleg, is dat immers onbegonnen werk. Met het kant-en-klaar product DCM Organische Meststof Aanleg Gazon (NPK 6-5-3) brengt zowel humus aan voor een goede bodemstructuur als een uitgebalanceerde basisvoeding voor een goede groei van de jonge grassprietjes. U vangt dus twee vliegen in één klap. Deze meststof heeft een hoog organische stofgehalte van 52 %, vormt een evenwichtige basisvoeding voor het gras, zorgt voor een verbeterde bodemstructuur en versnelt de wortelvorming van het jonge gras. DCM Organische Meststof Aanleg Gazon mag tot op de dag van het zaaien gebruikt worden. Er bestaat geen gevaar voor wortelverbranding.

5. Laat de bodem een weekje rusten. De verschillende lagen zullen beter aansluiten.

6. Kies het juiste soort graszaad. Houd daarbij in de eerste plaats rekening met de functies die het gazon moet vervullen. Meestal wordt er gekozen voor een speel- en sportgazon. Dit bevat fijnbladige grassoorten waarop uw kinderen en huisdieren ongeremd kunnen spelen en stoeien. Dankzij de hoge kwaliteitseisen voor dit mengsel, behoudt de grasmat toch zijn schoonheid. De gebruikte grassoorten zorgen ervoor dat uw gazon snel dichtgroeit, waardoor de kans op onkruiden kleiner is. 

7. Hark de grond mooi effen, druk de bodem licht aan en bevochtig de oppervlakte gelijkmatig.

8. Verdeel de benodigde hoeveelheid graszaad in twee gelijke delen. Zaai de helft in de lengterichting van het gazon de andere helft er dwars overheen.

9. Hark het graszaad oppervlakkig in (maximum 1,5 cm diep) en druk de bodem aan met een rol.

10. Houd de toplaag voldoende vochtig zolang het kiemingsproces duurt. Dat bevordert een vlotte en gelijkmatige opkomst.

11. Wacht met de eerste maaibeurt tot de grassprietjes 8 tot 10 cm hoog zijn. Stel de messen van de machine tijdens de eerste maaibeurten in op 5 cm of hoger.

12. Geef na de derde maaibeurt een eerste onderhoudsbemesting met DCM Organische Gazonmeststof à rato van 0,8 kg per 10 m².

TIP

Wacht met het bestrijden van onkruiden tot na de vierde maaibeurt. Gebruik uitsluitend een product dat geschikt is voor jonge gazons. Maak u bovendien niet te veel zorgen: door het maaien verdwijnen de meeste onkruiden vanzelf.

Klik hier voor ons bemestingsschema!

Graszaden (sport- en speelgazon en weidemengsel) te verkrijgen in 1, 5 of 15 kg (3 kg/100m²)

Gazonzaad Ombra 15kg

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend een prijsofferte