Productie

Teelt van graszoden

Na de oogst van een perceel graszoden gaan we dit opnieuw inzaaien. Eerst doen we een bemesting met dierlijke mest, daarna ploegen en zaaiklaar leggen.

Zaaien doen we van maart tot eind mei en van half augustus tot eind november. Het graszaad wordt aangekocht bij erkende zaadleveranciers die ons een eerste kwaliteit verzekeren.Het mengsel dat wij uitzaaien bestaat uit 20 % engels raaigras, 30 % veldbeemd en 50 % roodzwenk. Uitzaaien doen we volvelds en aan een dosering van 200 kg/ha.

Na een 8-tal weken starten we met het maaien van het nieuwe veld, dit gebeurt eerst met een rotatieve maaier om na verloop van tijd over te gaan naar de kooimaaier. De periode zaaien tot oogsten neemt minimum 10 à 12 maanden in beslag.

Tijdens die periode wordt het gras constant gemaaid, gewalst en vrij gehouden van onkruiden, vreemde grassen en ziekten.

We gaan ook bemesting toedienen in de vorm van langwerkende meststoffen.

Oogsten

Oogsten doen we met een automatische stapelaar Brouwer 4000 die de graszoden snijdt en oprolt. Stapelen gebeurt op paletten. Per uur kunnen we een 1000 a 1100 m² snijden, stapelen en verpakken.

Per palet leggen we maximum 83 m² graszoden.  Na het snijden worden de graszoden thuis klaargezet om te worden afgehaald of te worden geleverd.

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend een prijsofferte