Onderhoud

Als de graszoden net gelegd zijn, zal het gazon er perfect uitzien. Om ervoor te zorgen dat het ook zo mooi blijft, is regelmatig onderhoud noodzakelijk.

Maaien

Voor een speelgazon is één keer maaien in de week over het algemeen voldoende, een siergazon best tweemaal per week maaien. Maai niet te kort. Wij raden aan om het gras op een 2,5 tot 3 cm te maaien.  Laat het afgemaaide gras niet op het gazon liggen. Anders kan er zich een verstikkende viltlaag vormen. Dit is anders bij mulching.

Afrijden grasveld

Ook de randjes moeten geknipt worden. Verder is het belangrijk dat het gras niet uitdroogt, in droge perioden moet er beregend worden.

Bemesting en mosbestrijding

Om onkruiden zo weinig mogelijk kans te geven, moet het gras snel groeien. Regelmatige bemesting zorgt hiervoor (om de 6 à 8 weken). Vanaf maart tot eind oktober kan men het gazon bemesten.

In het voorjaar best een samengestelde meststof toedienen. Eventueel de mest verspreiden met een meststrooiwagen op een droog gazon (5 kg per 100m²), vlak voor het gaat regenen. Indien het niet regent is het aan te raden om te beregenen, dit om verbranding van het gras te voorkomen.

Ten slotte is het raadzaam om in het najaar kalk toe te dienen om de Ph-waarde van de grond optimaal te houden.

U kunt bij ons terecht voor gazonmeststof en kalk.
Klik hier voor ons bemestingsschema

Assortiment potgrond

Uitkammen en verluchten

Het organisch materiaal afkomstig van het maaien en het afsterven van plantendelen resulteert in een viltlaag die tussen het gazon zit. Deze houdt water, lucht en meststoffen tegen. Deze laag moet regelmatig verwijderd worden door middel van een verticuteerhark of –machine. U kunt een professionele verticuteermachine bij ons huren.

Dit dient te gebeuren bij voorkeur in de lente, juist voor het toedienen van de meststoffen.

Verticuteermachine

Beregenen

Een gazon op een goede waterdoorlatende ondergrond, dient normaal enkel besproeit te worden bij aanhoudende droogte. Af en toe overvloedig sproeien met een gazonsproeier is veel beter dan regelmatig een klein beetje sproeien. Het is belangrijk dat de ondergrond voldoende doordongen wordt. (ongeveer 20 cm). 

Het beste tijdstip om dit te doen is ’ s morgens of ’s avonds, zeker niet in de volle zon!

Mollen

Mollen in uw gazon zijn een doorn in het oog. Mollennet biedt daarvoor de oplossing. Door het gaas horizontaal onder de grasmat te leggen komt er bij u geen mol meer boven de grond!

Men kan eventueel de netten 10 à 15 cm onder de grond inwerken, met als voordeel dat men de grasmat kan verticuteren na verloop van tijd. Het nadeel hiervan is dat de mollen tussen het net en de zoden kunnen kruipen en zo nog schade kunnen veroorzaken.

Indien men de netten onder de zode legt kan de mol er niet door, maar is het wel onmogelijk om het grasveld eventueel te verticuteren na verloop van tijd.

Bij het leggen goed zorgen voor een overlapping, ongeveer 20 a 25 cm, daarna rechtstreeks de zoden erop leggen.

Als er dan toch mollen in het gazon geslopen zijn, is de beste oplossing het plaatsen van mollenklemmen.

Ja, ik ontvang graag vrijblijvend een prijsofferte