Is het noodzakelijk een beregeningssysteem aan te leggen?

Een gazon heeft water nodig om te leven. Als u niet in de gelegenheid bent uw gazon regelmatig te besproeien, kan een beregeningssysteem voor u een goede oplossing zijn. Dit systeem dient u vóór de aanleg van uw gazon aan te brengen. Er zijn tegenwoordig betaalbare kant-en-klaar systemen in de handel, die u makkelijk zelf kunt installeren. U kunt tevens gebruik maken van een bedrijf, die deze systemen levert en ook aanlegt. Dit systeem bepaalt middels een computerprogramma wanneer en hoeveel water moet worden gedoseerd.

Gecategoriseerd in :